TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG - TẬN HƯỞNG QUÀ LỚN” THÁNG 10/2023

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG – TẬN HƯỞNG QUÀ LỚN” THÁNG 10/2023

Công ty Mediphar USA xin thông báo kết quả chương trình “BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG – TẬN HƯỞNG QUÀ LỚN” từ ngày 01/10/2023 – 31/10/2023, như sau: 

👉Tổng số khách hàng và đại lý tham gia: 341 Khách hàng

👉Tổng số lượng vé: 2.185 vé

STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ LƯỢNG VÉ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH
1 Nt Hồng Minh 1 Phạm Ngọc Ân
2 Đại Lý Phạm Ngọc Ân (Vĩnh Long) 1 Phạm Ngọc Ân
3 NT Quế Chi 1 Phạm Ngọc Ân
4 QT Phương Tùng 1 Phạm Ngọc Ân
5 NT Thái Nhung 1 Phạm Ngọc Ân
6 QT Bình An 1 Phạm Ngọc Ân
7 Nt Hà Giang 1 Phạm Ngọc Ân
8 QT Anh Khoa 1 Phạm Ngọc Ân
9 QT Cảnh 1 Phạm Ngọc Ân
10 QT Bảo Trâm 1 Phạm Ngọc Ân
11 QT Kim Yến 1 Phạm Ngọc Ân
12 QT NGọc Hân 1 Phạm Ngọc Ân
13 QT Hằng 1 Phạm Ngọc Ân
14 QT Hằng 2 1 Phạm Ngọc Ân
15 NT Quế Chí 1 Phạm Ngọc Ân
16 QT Kiều Mai 1 Phạm Ngọc Ân
17 NT Nhi 1 Phạm Ngọc Ân
18 Nt Phước Thọ 1 Phạm Ngọc Ân
19 QT Thanh Linh 1 Phạm Ngọc Ân
20 QT Kim Diền 1 Phạm Ngọc Ân
21 QT Thúy Phượng 1 Phạm Ngọc Ân
22 Đại Lý Dương Quốc Anh (Sóc Trăng) 1 Dương Quốc Anh
23 Đại Lý Trần Thị Như ánh (Đà Nẵng) 7 Trần Thị Như Ánh
24 Nhà Thuốc Tây Quốc Nam (Bình Dương) 5 Tạ Thị Thu Ba
25 Nhà Thuốc Đông Hiền 3 Huỳnh Thị Bích
26 NT Thiên An 1 Huỳnh Thị Bích
27 Nhà Thuốc Khoa Nguyên 1 Huỳnh Thị Bích
28 Nt Âu Châu 2 2 Huỳnh Thị Bích
29 NT Quốc Trí 17 Huỳnh Thị Bích
30 NT Ngọc Hân 19 Huỳnh Thị Bích
31 Nt Nhân Thành 9 Huỳnh Thị Bích
32 NT Mỹ Anh 2 Huỳnh Thị Bích
33 NT Diệu Thanh 2 18 Huỳnh Thị Bích
34 Nt  Ngọc Thảo 6 Huỳnh Thị Bích
35 Nt Ngọc Bích 1 Huỳnh Thị Bích
36 NT Thúy Loan 7 Huỳnh Thị Bích
37 NT Vân Linh 7 Huỳnh Thị Bích
38 Cty Thảo Dược Vàng 4 Huỳnh Thị Bích
39 NT Tuệ Lâm 3 Huỳnh Thị Bích
40 Nt Tường Hy 5 Huỳnh Thị Bích
41 Nhà Thuốc Hương Giang 5 Huỳnh Thị Bích
42 Nt Đăng Phúc 1 Hà Sơn Bình
43 Nt 62 1 Hà Sơn Bình
44 Nt Thanh Tùng 1 Hà Sơn Bình
45 NT Bảo Tâm 1 Hà Sơn Bình
46 NT Bảo Trâm 1 Hà Sơn Bình
47 Nt Thuận Phong 1 Hà Sơn Bình
48 Nhà Thuốc Đại Phúc 1 Hà Sơn Bình
49 Đại Lý Phan Thị Bích Cẩm (Tiền Giang ) 20 Phan Thị Bích Cẩm
50 Nt My Châu 5 1 Lê Thị Cúc
51 Nt Hiền Lương 3 1 Lê Thị Cúc
52 Nt Tùng Khanh 2 Lê Thị Cúc
53 Nt 48 1 Lê Thị Cúc
54 Nt Kim Chi 1 Lê Thị Cúc
55 Nt Anh Tuấn 4 Lê Thị Cúc
56  Nt Mỹ Anh 3 Lê Thị Cúc
57  NT Đại Đức Mạnh 2 Lê Thị Cúc
58 Nhà Thuốc Anh Tuấn 4 Lê Thị Cúc
59 Nt My Châu 9 1 Lê Thị Cúc
60 Nt Minh Châu 26 2 Lê Thị Cúc
61 Nt An Lộc 4 Lê Thị Cúc
62 Nt Lan Anh 1 Lê Thị Cúc
63 Nt Huy Thanh 2 Lê Thị Cúc
64 Nt Minh Châu 1 Lê Thị Cúc
65 Nt Minh Châu 7 2 Lê Thị Cúc
66 Nt Thanh Thủy 1 Lê Thị Cúc
67 Nhà Thuốc Kim Chi 1 3 Lê Thị Cúc
68 Nhà Thuốc 48 3 Lê Thị Cúc
69 Nt Mai Linh 6 1 Lê Thị Cúc
70 Nt Tân Xuân 2 Lê Thị Cúc
71 Nt Tân Thạnh 1 Lê Thị Cúc
72 Nhà Thuốc Anh Tuấn 2 Lê Thị Cúc
73 khách  hàng  Mua lẻ –  Việt Nam POST 1 Lê Thị Cúc
74 Nhà Thuốc 48 22 Lê Thị Cúc
75 khách  hàng  Mua lẻ –  Việt Nam POST 1 Lê Thị Cúc
76 Nt Long Xuyên 2 2 Lê Thị Cúc
77 Nt Thúy San 1 Lê Thị Cúc
78 Công Ty Asia Pharco 1 Lê Thị Cúc
79 NT Quỳnh Châu 1 Lê Thị Cúc
80 Nt Ngọc Anh 3 1 Lê Thị Cúc
81 Nt Phương Mai 1 Lê Thị Cúc
82 Nt Minh Châu 8 1 Lê Thị Cúc
83 Nt Trung Thư 1 Lê Thị Cúc
84 QT Phúc Hiền 1 Lê Trọng Đạt
85 Nt Thanh Hồng 2 1 Huỳnh Đỗ Hoàng Đạt
86  BS Khen 1 Huỳnh Đỗ Hoàng Đạt
87 NT Hồng Ngọc 1 Huỳnh Đỗ Hoàng Đạt
88 Qt Thanh Siêm 1 Nguyễn Quang Định
89 QT 176 1 Nguyễn Quang Định
90 Đại lý Trần Tiến Dũng (Hà Giang) 1 Trần Tiến Dũng
91 QT  Ánh Hà 1 Đặng Thị Thùy Dung
92 NT Lê Chí Dũng 3 8 Đặng Thị Thùy Dung
93 Nt Sơn Yên 1 Đặng Thị Thùy Dung
94 Qt Vũ Thị Lúa 6 Đặng Thị Thùy Dung
95 Bs Đức Anh 3 Đặng Thị Thùy Dung
96 NT Ngọc Minh 2 Đặng Thị Thùy Dung
97 QT Lê Chí Dũng 2 5 Đặng Thị Thùy Dung
98 QT Nguyễn Khánh 12 Đặng Thị Thùy Dung
99 Nt Ngọc Hà 2 Đặng Thị Thùy Dung
100 QT Đặng Phúc 9 Đặng Thị Thùy Dung
101 QT 149 2 Đặng Thị Thùy Dung
102 NT Thanh Thúy 3 Đặng Thị Thùy Dung
103 QT Hiền Nhân 2 1 Đặng Thị Thùy Dung
104 Nt Hồi Lực 1 Đặng Thị Thùy Dung
105 Nt Ngọc Minh 2 Đặng Thị Thùy Dung
106 Nt Khanh Thịnh 4 Đặng Thị Thùy Dung
107 QT Hoàng Phú 3 Đặng Thị Thùy Dung
108 Nt Tâm Phúc 1 Đặng Thị Thùy Dung
109 QT Thanh Nhàn 1 Đặng Thị Thùy Dung
110 QT Ngọc Quỳnh 1 Đặng Thị Thùy Dung
111 QT ánh Dương 3 1 Đặng Thị Thùy Dung
112 QT 23 1 Đặng Thị Thùy Dung
113 NT Lê Lai 1 Đặng Thị Thùy Dung
114 Nt Thanh Tâm 1 Đặng Thị Thùy Dung
115 QT Thanh Hương 1 Đặng Thị Thùy Dung
116 Nt Việt số 1 1 Đặng Thị Thùy Dung
117 QT 538 1 Đặng Thị Thùy Dung
118 NT Nguyên Dân 1 Đặng Thị Thùy Dung
119 NT  Ánh Dương 1 Đặng Thị Thùy Dung
120 Đại Lý Phùng Hữu Đức (DakLak) 43 Phùng Hữu Đức
121 Đại Lý Hoàng Quốc Dũng (Đồng Nai) 2 Hoàng Quốc Dũng
122 NT Mai Khôi 1 Từ Thị Thúy Gấm
123 Nt Thanh CHương 1 Từ Thị Thúy Gấm
124 NT My Châu 1 Từ Thị Thúy Gấm
125 Nt Toàn Tâm 9 1 Trần Hồng Giang
126 Nhà Thuốc Thanh Thảo 1 Trần Hồng Giang
127 Nhà Thuốc Minh Khang 1 Trần Hồng Giang
128 Nhà Thuốc Phúc Đức 1 Trần Hồng Giang
129 Nhà Thuốc Hồng Ngân 2 Trần Hồng Giang
130 Đại Lý Lê Việt Hà (Quảng Bình) 9 Lê Việt Hà
131 Đại Lý Trần Minh Hải (Đak Lak) 19 Trần Minh Hải
132 Đại Lý Nguyễn Quốc Hậu (Sóc Trăng) 9 Nguyễn Quốc Hậu
133 Đại Lý Phan Thanh Hảo – Bình Thuận 1 Phan Thanh Hảo
134 Thúy Hằng 1 Nguyễn Thị Thúy Hằng – Ninh Thuận
135 QT số 1 4 Trần Thị Thu Hà – Bắc Giang
136 Đại Lý Bùi Xuân Hiếu (Bà Rịa- Vũng Tàu) 6 Bùi Xuân Hiếu
137 Đại Lý Đặng Thị Ngọc Hoa (Gia lai ) 3 Đặng Thị Ngọc Hoa
138 QT Hùng Vương 1 Phạm Thị Hòa – Quảng Nam
139 Đại Lý Nguyễn Thị Hoa (Điện Biên) 25 Nguyễn Thị Hoa – Điện Biên
140 Đại Lý Mạnh Thị Thanh Hồng- Đồng Nai 45 Mạnh Thị Thanh Hồng
141 Đại Lý Lê Thị Diệu Hồng (Hưng Yên) 1 Lê Thị Diệu Hồng
142 Đại Lý Lê Thiên Hoàn (Tây Ninh) 59 Lê Thiên Hoàn
143 Đại Lý Trần Ngọc Quỳnh Hương ( Long An) 143 Trần Ngọc Quỳnh Hương
144 Đại Lý Diệp Thế Hưng ( Đà Lạt – Lâm Đồng ) 5 Diệp Thế Hưng
145 Đại Lý Ngô Thị Ngọc Huệ ( cần Thơ ) 154 Ngô Thị Ngọc Huệ
146 Đại Lý Trần Quốc Hưng – Hậu Giang 63 Trần Quốc Hưng
147 Đại Lý Nguyễn Thị Huyên – Nam Định 1 Nguyễn Thị Huyên
148 Đại Lý Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Vũng Tàu) 5 Nguyễn Thị Ngọc Huệ
149 QT An Khang 1 Nguyễn Tiến Hùng – Hà Nam
150 Nt Thanh Bình 2 Lê Kha
151 Nt Mộng Tuyền 2 Lê Kha
152 QT Bảo Nhân 1 Lê Kha
153 NT Bửu Thành 29 Lê Kha
154 Đại Lý Trần Văn Khánh 9 Trần Văn Khánh
155 Đại Lý Bế Thành Long (Thái Nguyên) 1 Bế Thành Long
156 Đại Lý Nguyễn Đức Long (Quảng Ngãi) 54 Nguyễn Đức Long
157 Đại Lý Đặng Thị Lợi (Quy Nhơn) 28 Đặng Thị Lợi
158 Minh Khánh 1 Nguyễn Văn Long – Hải Dương
159 Đại Lý Trương Văn Sỹ Lương (Đắk Lắk) 15 Trương Văn Sỹ Lương
160 Đại Lý Quách Minh Luân (Cà Mau) 17 Quách Minh Luân
161 Nguyễn Thị Mai 7 Nguyễn Thị Mai – HCM
162 Nt Huy Hoàng 1 Kiều Quốc Nguyên Minh
163 QT Trường Vy 1 Võ Đình Minh – Tiền Giang
164 Nt Thiên Tâm 2 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
165 QT Thiên Phúc 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
166 QT Phan Nhủy 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
167 QT 241 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
168 QT Hiền Phương 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
169 QT Vĩnh Phúc 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
170 QT Thiên Ân 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
171 QT 52 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
172 QT 369 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
173 QT 197 1 Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang
174 CS Dược Phúc Thọ 2 Huỳnh Thị Kim Nguyên
175 QT Minh Châu 1 Huỳnh Thị Kim Nguyên
176 CS An Châu 1 Huỳnh Thị Kim Nguyên
177 Nt 189 1 Huỳnh Thị Kim Nguyên
178 Nt Phước AN 3 Huỳnh Thị Kim Nguyên
179 CS Phúc An Khang 2 Huỳnh Thị Kim Nguyên
180 NT Tâm Đức 1 Huỳnh Thị Kim Nguyên
181 Nt 19 1 Huỳnh Thị Kim Nguyên
182 Nt Thùy Hương 3 Huỳnh Thị Kim Nguyên
183 Nt số 2 2 Huỳnh Thị Kim Nguyên
184 CS Thùy Trang 1 Huỳnh Thị Kim Nguyên
185 Đại Lý Hồng Nga ( Vĩnh Long ) 5 Hồng Nga
186 QT Tố Loan 1 Nguyễn Hoàng Ngân
187 Chị Cúc 2 Nguyễn Hoàng Ngân
188 Nt Thân THiện 1 Nguyễn Hoàng Ngân
189 PK Nhi 13 Nguyễn Hoàng Ngân
190 Yến Khoa 2 Nguyễn Hoàng Ngân
191 cty Upharma 3 Nguyễn Hoàng Ngân
192 Viện KH CSSK 1 Nguyễn Hoàng Ngân
193 QT Thiên Bảo 1 Nguyễn Hoàng Ngân
194 Nt Thành Luân 4 Nguyễn Hoàng Ngân
195 Nt Bảo Như 1  Nguyễn Thị Hồng Nhung
196 Nt Việt Bảo 3  Nguyễn Thị Hồng Nhung
197 Công Ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 7  Nguyễn Thị Hồng Nhung
198 Anh Minh Hiền 6  Nguyễn Thị Hồng Nhung
199 QT 939 1  Nguyễn Thị Hồng Nhung
200 Nt Thiên Ý 1  Nguyễn Thị Hồng Nhung
201 Nt Huyền Thịnh 3  Nguyễn Thị Hồng Nhung
202 Nguyễn Thiên Phúc 2  Nguyễn Thị Hồng Nhung
203 NT Hồng Ân 3  Nguyễn Thị Hồng Nhung
204  QT Hồng Thịnh 1  Nguyễn Thị Hồng Nhung
205 QT 237 1  Nguyễn Thị Hồng Nhung
206 BS Nguyễn Văn Minh 5  Nguyễn Thị Hồng Nhung
207 QT Gia Hân 2  Nguyễn Thị Hồng Nhung
208 Đại Lý Sơn Ny (Cà Mau) 3 Sơn Ny
209 Đại Lý Nguyễn Đình Phúc (Phú Thọ) 5 Nguyễn Đình Phúc
210 Đại Lý Lê Thị Hồng Phượng ( Bến Tre ) 112  Lê Thị Hồng Phượng
211 Đại Lý Lê Thị Phượng (Trà Vinh) 13  Lê Thị Phượng
212 Đại Lý Bùi Thành Quốc (Ninh Thuận) 13 Bùi Thành Quốc
213 Trường Sơn 1 Lê TRường Sơn
214 QT Sơn Tùng 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
215 Nt Số 1 4 Huỳnh Văn Quốc Sử
216 QT Sử Duy 4 Huỳnh Văn Quốc Sử
217 QT Thư Phạm 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
218 QT Vũ Linh 2 Huỳnh Văn Quốc Sử
219 QT Đình Yến 2 Huỳnh Văn Quốc Sử
220 QT Thu Thủy 2 Huỳnh Văn Quốc Sử
221 QT An Nhiên 2 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
222 QT Kim Thoa 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
223 QT Minh Duy 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
224 QT Thiên Ân 2 Huỳnh Văn Quốc Sử
225 QT Thanh Phê 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
226 QT Đức Phúc 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
227 Đức Trinh 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
228 QT Đức Phúc 3 2 Huỳnh Văn Quốc Sử
229 QT Hoàng Quân 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
230 QT Đức Hưng 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
231 QT Tám Dùng 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
232 QT Lê Mai 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
233 QT Mỹ Anh 1 Huỳnh Văn Quốc Sử
234 Đại Lý Nguyễn Trâm Anh (Bảo Lộc ) 9 Nguyễn Trâm Anh
235 Đại Lý Bùi Văn Thuân – (Hải Phòng ) 2 Bùi Văn Thuận
236 Đại Lý Nguyễn Xuân Thành – (Quảng Bình ) 6 Nguyễn Xuân Thành
237 Nt Tiến Lợi 1 Lê Đình Thuật
238 Nt Gia Huy 1 Lê Đình Thuật
239 Nt 16 1 Lê Đình Thuật
240 Nt Phước Thành 1 Lê Đình Thuật
241 Nt 68 2 Lê Đình Thuật
242 Nt Mỹ Dung 68 2 Lê Đình Thuật
243 Nt Phương Anh 1 Lê Đình Thuật
244 QT Kiều My 1 Nguyễn Thị Thủy
245 Cty Tân Hoàng 4 Nguyễn Thị Thủy
246 QT Mạnh Hảo 1 Nguyễn Thị Thủy
247 PK Nguyễn Huệ 1 Nguyễn Thị Thủy
248 QT Kim Phương 1 Nguyễn Thị Thủy
249 NT Long Châu 2 Nguyễn Thị Thủy
250 QT Thu Nga 1 1 Nguyễn Thị Thủy
251 NT Á Châu 9 1 Nguyễn Thị Thủy
252 NT Tuấn Khải 1 Nguyễn Thị Thủy
253 Nt Châu Nhiên 1 Nguyễn Thị Thủy
254 NT Tấn Phát 1 Nguyễn Thị Thủy
255 Nt Thanh Huyền 1 Nguyễn Thị Thủy
256 Nt Dược sĩ 24h 1 Nguyễn Thị Thủy
257 cty DRviet 1 Nguyễn Thị Thủy
258 Lâm Phương 1 Nguyễn Thị Thủy
259 PK DR.Viet 1 Nguyễn Thị Thủy
260 NT Gia Huy 1 Nguyễn Thị Thủy
261 Công Ty TNHH MTV DIRECT SERVICES 4 Nguyễn Thị Thủy
262 Nt Khánh Tâm 1 Phan Văn Trí Thành
263 Nt Phú Vinh 5 Ngô Quang Thông
264 Đại Lý Đồng Đạo Thắng (Hà Nội) 4 Đồng Đạo Thắng
265 Nt Lê Nguyễn 4 Dương Bảo Thanh
266 Nhà Thuốc Bình Khánh 1 1 Nguyễn Anh Thi
267 Nt Ngọc Soàn 1 Nguyễn Anh Thi
268 Nhà Thuốc 63 1 Nguyễn Anh Thi
269 Phòng Khám  Đa Khoa Đông á 1 Nguyễn Anh Thi
270 Nhà thuốc Tâm Châu 2 Nguyễn Anh Thi
271 Nhà Thuốc Bình Khánh 3 1 Nguyễn Anh Thi
272 Đại Lý Trần Quốc Thành (Phan Thiết, Bình Thuận) 13 Trần Quốc Thành
273 Đại Lý Phạm Văn Thùy (Thái Bình) 6 Phạm Văn Thùy
274 Đại Lý Nguyễn Thị Thắm (Nam Định) 1 Nguyễn Thị Thắm
275 Đại Lý Nguyễn Thị Kim Hoa- An Giang 3 Nguyễn Thị Kim Hoa
276 Đại Lý Trần Thị Diễm Thoa ( Nha Trang ) 31 Trần Thị Diễm Thoa
277 Đại Lý  Phan Thanh Thao ( Bình Dương ) 283 Phan Thanh Thao
278 Đại Lý Võ Thị Tin (Quảng Nam) 5 Võ Thị Tin
279 Qt Vương Đình Hạnh 2 Trần Mạnh Toàn
280 QT hồng Dự 3 Trần Mạnh Toàn
281 QT Thơm Hạnh 3 1 Trần Mạnh Toàn
282 Qt Thoại An 10 Trần Mạnh Toàn
283 QT Anh Đô 2 Trần Mạnh Toàn
284 NT Tâm Đức 1 Trần Mạnh Toàn
285 Đại Lý Trần Mạnh Toàn (An Giang) – dán poster 24 Trần Mạnh Toàn
286 QT Lý Linh 1 Trần Mạnh Toàn
287 QT Huy Thành 1 Trần Mạnh Toàn
288 Nt Tuyết Minh 1 Trần Mạnh Toàn
289 Nt Ngọc Hà 1 Trần Mạnh Toàn
290 Đại Lý Đỗ Thanh Toàn (Khánh Hòa) 11 Đỗ Thanh Toàn
291 Nt Thảo 2 Lương Nhơn Thanh Trúc
292 Nt Thúy An 1 Lương Nhơn Thanh Trúc
293 Nt Tâm An 1 Lương Nhơn Thanh Trúc
294 Nt Duy Khương 1 Lương Nhơn Thanh Trúc
295 Nt Đan Huy 1 Lương Nhơn Thanh Trúc
296 Nt Ngọc Minh 2 1 Lương Nhơn Thanh Trúc
297 Nt 59 1 Lương Nhơn Thanh Trúc
298 Nt số 36 1 Lương Nhơn Thanh Trúc
299 Đại Lý Hồ Hoàng Trí ( Bạc Liêu ) 2 Hồ Hoàng Trí
300 Nt Tuệ Tâm 2 4 Trần Xuân Tùng
301 Nt Tấn Túc 1 Trần Xuân Tùng
302 Nt Chợ Đệm 1 Trần Xuân Tùng
303 Nt Minh Đức 2 Trần Xuân Tùng
304 Nt Bảo Châu 1 Trần Xuân Tùng
305 Nhà Thuốc An Thiên 1 Trần Xuân Tùng
306 Nhà Thuốc Ngọc Châu 1 1 Trần Xuân Tùng
307 Nt Minh Hường 13 Phạm Quốc Tuấn
308  NT Từ Phương 2 4 Phạm Quốc Tuấn
309 Đại Lý  Lê Anh Tuấn ( Phú Thọ) 2 Lê Anh Tuấn
310 Đại Lý Ngô Sỹ Tuấn ( Hà Nội) 19 Ngô Sỹ Tuấn
311 Bs Khánh Vi 2 Tạ Thị Tuyết
312 Chi Hương 4 Tạ Thị Tuyết
313 QT 3T Thái Thịnh 2 Tạ Thị Tuyết
314 Nt Hinh Cúc 4 Tạ Thị Tuyết
315 Nt Phúc Khang 2 Tạ Thị Tuyết
316 NT An Minh Châu 2 Tạ Thị Tuyết
317 Nhà Thuốc Phương Linh 3 Tạ Thị Tuyết
318 Cửa hàng vy baker Mart 3 Tạ Thị Tuyết
319 Qt Đinh Thị Ngọc 1 Tạ Thị Tuyết
320 Nt Chấn Thái 4 Tạ Thị Tuyết
321 Trần Đăng Quang 1 Tạ Thị Tuyết
322 QT Như Thanh 2 Tạ Thị Tuyết
323 Nt Nhân Hâu 10 Tạ Thị Tuyết
324 QT Hồng Đức 1 Tạ Thị Tuyết
325 Nt Cường Thịnh 1 Tạ Thị Tuyết
326 Nt Phương Thảo 8 Tạ Thị Tuyết
327 Nt Tâm An 36 Tạ Thị Tuyết
328 An Khang Medical 2 Tạ Thị Tuyết
329 Quây Chị Hương B10 8 Tạ Thị Tuyết
330 Nhà Thuốc Phương Linh 5 Tạ Thị Tuyết
331 PK Sóc Ven 60 Tạ Thị Tuyết
332 Nt Ngọc Phúc 1 Tạ Thị Tuyết
333 Nt Quỳnh Như 5 Tạ Thị Tuyết
334 Nt Chị Hằng 3 Tạ Thị Tuyết
335 PK Phương Linh 2 1 Tạ Thị Tuyết
336 Nt Phúc Đức 2 1 Tạ Thị Tuyết
337 PK Hoàn Cầu 4 Tạ Thị Tuyết
338 Nt Phú Gia 1 Tạ Thị Tuyết
339 Chị Sương 3 Tạ Thị Tuyết
340 Đại Lý Lê Đình Vượng- Đồng Xoài – Bình Phước 16 Lê Đình Vượng
341 Đại Lý Mai Thị Yến Vy ( Phú Yên) 71 Mai Thị Yến Vy
Tổng 2185

🥰Hiện chương trình vẫn đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 31/12/2023, cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Hãy nhanh tay tham gia ngay chương trình để nhận được những phần quà hấp dẫn nhất đến từ Mediphar USA nhé!

☎️Mọi thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Mediphar USA

🏢 VPĐD: 93 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

☎️ Hotline: 0903893866 – 028 3866 9802

🌐 Website: https://medipharusa.com / http://menpeptine.com

#quatang #trian #medipharusa #menpeptine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *